Duga?

En clownsoloföreställning om kroppsfixering, identitet och skönhetsideal.Premiär 7.10.2008, Wasa Teater, Vasallen

Av Svante Grogarn
Regissör och skådespelare: Agneta Lindroos

 

När duger jag som jag är?
Det handlar om:
Önskan att vara unik och ändå som alla andra.
Önskan att vara perfekt och att inte tappa kontrollen
när kroppen, maten och skeva ideal blir alltings måttstock.
Föreställningen riktar sig till ungdomar och vuxna.

Duga? hade premiär hösten 2008 och har sedan dess spelat sammanlagt 50 gånger, för allmänheten, på sjukhus, i högstadier och gymnasier runtom i Svenskfinland.

Recensioner:

“Skickligt skådespeleri i angelägen pjäs” “Duga? är en föreställning som man gärna önskade att så många tonåringar, föräldrar och lärare som möjligt skulle ha möjlighet att se”
Vasabladet, Lisbeth Rosenback, 2008

“Lindroos har närvaron, äktheten och sin bakgrund i den fysiska teatern. Den gör hon skickligt bruk av.” “Tala om angelägen teater.””Man kan bara hoppas att möjligast många ungdomar får tillfälle att se den och diskutera den”.
Hufvudstadsbladet, Maria Sandin, 2008

“Lindroos esittää pantomiimin keinoin hyvin vakavaa aihetta erittäin vakuuttavasti. “Kyllä Lindroos onnistuumonissa rooleissaan hyvin:yleisön huomio ei päässyt herpaantumaan koko esityksen aikana.”
Pohjalainen, Olli Mäkinen, 2008

Duga?